Loading

Fonlar

Fonlar
KEŞFET

Deniz Portföy olarak Fon Yönetimi alanındaki tecrübelerimiz ve uzman yönetici kadromuz ile Emeklilik Fonları’na yaptığınız yatırımın, geleceğinizi güvence altına alması için çalışıyoruz. Emeklilik Fonları’nın yapıları, performansları ve avantajları hakkında bugüne dek oluşturduğumuz geniş bilgi kütüphanemiz ile daha huzurlu bir emekliliği ve güvence altında bir geleceği inşa ediyoruz.

İşte Deniz Portföy Emeklilik Fonları…

Metlife Emeklilik Fonları

Fon'un Yatırım Amacı
Fon'un Yatırım Amacı Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil 180 günden kısa vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasa işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren, içerdiği düşük riskle düzenli getiri elde etmeyi hedefleyen, portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan para piyasası fonudur.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
%75 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon: MetLife Emeklilik Likit Kamu Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 18.11.2009

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.
Fon'un Yatırım Amacı
Fon, düşük risk içeren yerli borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmeyi hedefler. Portföyün en az %80'i Hazine Müsteşarlığı ihraçlı TL cinsinden kamu borçlanma araçları ve GOS'lara yatırılır. TL cinsinden mevduat, katılma hesabı, ters repo, Takasbank Para Piyasası İşlemleri, borsada işlem gören ve yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olan özel sektör borçlanma araçlarına portföyün %20'sine kadar yatırım yapılabilir. Ters Repo ve TPP işlemleri toplamı %2'yi aşamaz.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi * %90 + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * %10

Fon: MetLife Emeklilik Tahvil Bono Standart Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 18.11.2009

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.
Fon'un Yatırım Amacı
Fon, portföyünün en az %80'ini Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilmiş Eurobondlara yatırmak suretiyle yabancı para cinsinden faiz geliri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi * %50 + BIST-KYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi * %40 + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi * %10

Fon: MetLife Emeklilik Döviz Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 18.11.2009

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.
Fon'un Yatırım Amacı
Geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve Türk hisse senetlerine yatırım yaparak faiz ve sermaye kazancı elde etmektir.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi * %50 + BIST 100 Endeksi * %30 + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * %20

Fon: MetLife Emeklilik Esnek Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 18.11.2009

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.
Fon'un Yatırım Amacı
Fonun amacı, portföyünün en az %80'ini borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı elde etmektir.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
BIST 100 Endeksi * %90 + BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi * %10

Fon: MetLife Emeklilik Hisse Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 18.11.2009

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.
Fon'un Yatırım Amacı
Fon, Yönetmeliğin 6.maddesinde ifade edilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi * %50 + BIST 100 Endeksi * %30 + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * %20

Fon: MetLife Emeklilik Grup Esnek Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 18.11.2009

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.
Fon'un Yatırım Amacı
Fon, Yönetmeliğin 6.maddesinde ifade edilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fonun amacı; düşük risk içeren yerli borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi * %85 + BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi * %10 + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * %5

Fon: MetLife Emeklilik Grup Tahvil Bono Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 18.11.2009

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.
Fon'un Yatırım Amacı
Fon portföyünün asgari yüzde yetmişbeşi Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarından oluşturulacaktır.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi * %80 + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * %15 + BIST 100 Endeksi * %5

Fon: MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 02.05.2013

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.
Fon'un Yatırım Amacı
Ağırlıklı olarak kamu kira sertifikalarına yatırım yapan fon, BIST katılım endeksine dahil pay senetleri, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları, borsada işlem görmesi koşuluyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede kredi notuna sahip diğer ihraçcılar tarafından ihraç edilen Türk lirası cinsinden faizsiz borçlanma araçları ve Kurul kaydında bulunan özel sektör kira sertifikalarına da portföyünde yer verir. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi * %70 + Katılım 50 Endeksi * %20 + BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi * %10

Fon: MetLife Emeklilik Alternatif Standart
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 13.01.2014

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.
Fon'un Yatırım Amacı
Ağırlıklı olarak kamu kira sertifikalarına yatırım yapan fon, BIST katılım endeksine dahil pay senetleri, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan faiz geliri içermeyen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da portföyünde yer verir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi * %80 + BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi * %10 + Katılım 50 Endeksi * %10

Fon: MetLife Emeklilik Alternatif Katkı
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 28.02.2014

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.

Garanti Emeklilik Fonları

Fon'un Yatırım Amacı
Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Devlet tahvillerine ve Hazine Bonolarına, fon portföyünün en az %80’i olacak şekilde yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
%85 BIST-KYD DİBS Uzun endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon: Garanti Emeklilik Borçlanma Araçları Fonu
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 02.11.2005

Yatırımcı Bilgilendirme fonları için tıklayınız.
Basarili
Basariyla tamamlandi.
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.