close
chevron_left close
search
EN

Sıkça Sorulan Sorular

Deniz Portföy olarak Fon Yönetimi’nde birinci önceliğimiz sürdürülebilir yüksek performans ve uzun vadeli, istikrarlı getiridir. Önceliklerimizi hayata geçirirken şeffaf ve kendini sürekli geliştiren yönetim anlayışımızdan taviz vermeyiz.

Sorularınız için bize ulaşın..

Yatırım Fonu Nedir?

Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, aşağıda belirtilen varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Nelere yatırım yapabilirim?

Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil, Türkiye’de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, Alım satımı yapılabilen yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve hisse senetleri, Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, Repo, ters repo, future, option ve forward sözleşmeleri gibi SPK’nın yayınladığı ilgili tebliğde izin verilen menkullere yatırım yapılmaktadır.

Fon Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri, alınıp satıldıkları borsalarda oluşan fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanmakta, Fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenmekte, Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünmek suretiyle birim katılma belgesi fiyatına ulaşılmaktadır.

Katılma payı nedir?

Katılma payı, yatırımcının fon portföyüne kaç adet payla ortak olduğunu gösterir.

Yatırım fonunun avantajları Nelerdir?

Yatırımların, sermaye piyasası araçları kullanılarak profesyonel ve güvenilir yöneticiler tarafından yönetilmesi aynı zamanda Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsilinin, fon yönetimince yapılacağından vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak  kullanımını gerektiren işlemlerden avantaj sağlanmasıdır. SPK ve Bağımsız denetim zorunluluğu bulunmaktadır.

Yatırım Fonu anaparayı garanti edebilir mi?

Genel olarak tüm menkul kıymet yatırımlarında özel olarak da yatırım fonlarına yapılan yatırımlarda, geçmiş dönemde o menkul kıymetin ya da yatırım fonunun elde ettiği getirinin gelecek dönemde de elde edileceği yönünde bir garantinin olmadığının tüm yatırımcılar tarafından bilinmesi gerekmektedir. Geçmiş performans gelecek performansın bir garantisi olmayacağı gibi, anapara dahil getiri kaybı yaşanabilmektedir.

TEFAS Nedir?

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (Tefas), yalnızca tek bir yatırım hesabı ile, sektördeki tüm yatırım fonlarının elektronik bir platform üzerinden ek bir ücret ödemeden alım ve satım işleminin yapılmasını amaçlayan dijital platformun adıdır.

İzahname nedir?

Şemsiye fona bağlı fonların katılma paylarının halka arzı sırasında hazırlanır. Fonun satış dokümanıdır. İzahnameler de fona ait temel bilgiler (fonun kurucusu, kurucu ve fonun adresi, fon katılma paylarının alınıp satılacağı yerler, fon yöneticilerinin kimler olduğu, sermaye piyasası alanındaki tecrübeleri, fonun yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları, yaptığı harcamalar, portföy yapısı, ilgili vergi düzenlemeleri vb.) bulunur. İzahnameler halka arz öncesinde KAP’ta ilan edilir, ayrıca katılma paylarının alım satımının yapıldığı yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulur.

Yatırımcı Bilgi Formu nedir?

Yatırımcı bilgi formu da izahname gibi katılma paylarının halka arzı sırasında hazırlanır ve fonun temel nitelikleri ile ilgili asgari olarak şu bilgileri içerir: Fonu tanıtıcı bilgi, yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı, Fonun varsa geçmiş performansı veya fon türüne bağlı olarak performans senaryo analizleri, Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı, Fonun maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları içeren risk ve getiri profili, katılma paylarının alım satım esasları., ilgili vergi düzenlemeleri vb. Yatırımcı bilgi formu, kurucu tarafından düzenli olarak güncellenir. KAP’da yayınlanır.

Fon Risk Değeri nedir?

Fonların geçmiş dönem fiyat hareketleri kullanılarak hesaplanan risk değeri, SPK’nın belirlediği 1-7 değer aralığında oluşmaktadır. 1 en düşük risk değerli, 7 en yüksek risk değerli fon anlamına gelmektedir.

Şemsiye fon nedir?

Şemsiye fon, katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur.

CDS Nedir?

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS denir. CDS risk primi, kredi değerlendirme kuruluşları tarafından hesaplanan bir değerdir. Söz konusu puan hesaplanırken ülkenin genel ekonomik ve siyasi koşulları dikkate alınır.

Kıymetli Maden Fonları Nedir?

Kıymetli maden fonları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, ''Portföyünün en az yüzde 80'i borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsayan fonlar'' olarak tanımlanıyor.

Kıymetli maden fonları nelere yatırım yapabilir?

Kıymetli maden fonları portföylerinde borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlere yer verebilirler. Altın mevduat ve altın katılma hesabında portföy varlığını değerlendirebilirler. Kıymetli maden cinsinden borsa yatırım fonları,altın sertifikaları,altına dayalı kira sertifikaları bu tür fonların yatırım yapabildiği araçlar arasında yer alır.

Bono ve Tahvil Nedir?

Bono, devletin veya özel şirketlerin finansman sağlamak için yatırımcılardan aldığı borca karşılık olarak arz ettikleri değerli borç senetleridir. Yatırımcıdan toplanan para, belirli bir süre sonra faizi ile birlikte devlet veya ilgili şirket tarafından ödenir. Bu süre içinde kamuya veya özel sektöre likidite sağlamış olurken, boşta duran nakdi kaynaklar da değer kazanmış olur. Emre yazılı senet adıyla da bilinen bono, güvenilir ve kazançlı bir ticari belgedir; günümüzün en risksiz yatırım araçları içinde yer alır ve portföy çeşitlendirmek için sıklıkla tercih edilir. Tahvil ise 1 yıldan uzun borçlanma araçlarına denir.