close
chevron_left close
search
EN

Özel Fon Kurulumu ve Yönetimi

Deniz Portföy olarak Fon Yönetimi’nde birinci önceliğimiz sürdürülebilir yüksek performans ve uzun vadeli, istikrarlı getiridir. Önceliklerimizi hayata geçirirken şeffaf ve kendini sürekli geliştiren yönetim anlayışımızdan taviz vermeyiz.

Bilgi Al

Nedir?

Katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar «Özel Fon» olarak tanımlanır. İlgili kurallar doğrultusunda, minimum 600 Milyon TL birikimler için özel fon kurulması mümkündür.

 

Neden?

Özel fonların pek çok avantajı bulunmaktadır. Özel Fon Kurulum ve Yönetim hizmetinde size özel bir strateji oluşturulur ve fon bu doğrultuda yönetilir. Kurumsal bir yatırımcı iseniz kurumunuzun tanıtım ve markalaşma sürecine katkı sağlamış olursunuz. Fon katılımcılarını kurumsal yatırımcı olarak kendiniz belirleyebilir ve katılımcıların kurumunuza bağlılığının artmasını sağlayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra vergi avantajından faydalanabilir ve kârlılığınızı artırabilirsiniz.

 

Ne Yapıyoruz?

Deniz Portföy olarak amacımız, özel fon kurmayı düşünen yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda fonun kuruluş işlemlerinden yönetimine kadar gerekli tüm hizmeti tek bir çatı altında, deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimiz aracılığı ile eksiksiz bir şekilde sağlamaktır. Özel fon yönetimi hizmetlerinin yürütülmesinde; iç kontrol, risk yönetimi ve araştırma ekipleri de Deniz Portföy bünyesinde faaliyet göstermektedir.  

 

Nasıl Yapıyoruz?

Öncelikle sizden gelen talep doğrultusunda sizinle iletişime geçiyoruz. Bu aşamada Özel Fon Kurulumu ile ilgili ücret, komisyon, risk profil değerlendirmesi gibi tüm gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde tarafınıza ileterek Kurul başvuru sürecini başlatıyoruz. Bu süreçteki aşamaları kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1. Fon kuruluş evraklarının hazırlanıp, SPK’ya başvurulması
2. SPK’nın incelemesi ve onay vermesi
3. Fon payı ihracı ve operasyonel işlemler (MKK kaydileştirme, hesap açılışları, fon kodu, IMKB başvurusu, Takasbank başvurusu, vergi dairesi başvurusu, sirküler bilgilendirme vb.)

Ortalama olarak 3-4 ay süren başvuru sürecinin ardından kurulum tamamlandığında, risk-getiri profiliniz çerçevesinde fonunuza özel yönetim stratejileri oluşturuyor ve fonunuza ait portföyleri optimum getiri hedefi ile yönetiyoruz.

 

Özel Fon Kurulumunun Amacı

Mevduat üzeri getiri hedefiyle uzun vadede TL ve USD varlıklara yatırım yapılması, orta ve uzun vadeli yatırım planlaması, vergisel avantajlardan yararlanılması (Stopaj oranı gerçek kişilerde %10 olup, nihai vergi niteliğindedir ve de çıkış emri verildiğinde fon geliri üzerinden kesilmektedir. Yıllık beyan verilmesine gerek bulunmamaktadır.) "Tailor made" fon yönetimi ile müşteriye özel yatırım evreni yaratılması.

 

Özel Fonların Yatırımcılar Açısından Avantajları

 

Vergisel Avantajlar

Bireysel yatırıma göre düşük vergi oranı (Stopaj, tam mükellef gerçek kişiler için toplam gelir üzerinden %10 olarak kesilir. Nihai vergidir, beyana tabi değildir. Tam mükellef kurumsal yatırımcılar için elde edilen gelirler kurum kazancına dahil edilir ve %25 kurumlar vergisine tabidir.)

 

Gizlilik

Fon yatırımcısının ve fon detaylarının kamuya açıklanması zorunlu değildir. Fon katılımcılarının bilgileri sadece SPK ile paylaşılmaktadır.

 

Katılımcı Sıralaması

Kuruluş aşamasında belirtilen isimler dışında hiçbir katılımcı fon payı satın alamaz. Sadece yatırımcıların tamamının onay vermesi durumunda yeni katılımcı/katılımcılar fona daha sonra eklenebilir.

 

Denetim ve Şeffaflık

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bağımsız Denetim tarafından denetlenmektedir. Tüm işlemler çoklu onay prosedürüne tabidir.

 

Bilgilendirme

Özel fon yatırımcılarımız, MobilDeniz üzerinden fon ile ilgili tüm detayları ve fon performanslarını izleyebilmektedir.

Yatırım önceliklerinizi hayata geçirirken şeffaf ve kendini sürekli geliştiren bir yönetim anlayışı benimseriz. Yatırım önceliklerinize göre fon tercihlerinizi seçmek için fonlarımıza bu sayfadan göz atabilirsiniz.

Bilgi Al

Yatırım önceliklerinizi hayata geçirirken şeffaf ve kendini sürekli geliştiren bir yönetim anlayışı benimseriz. Yatırım önceliklerinize göre fon tercihlerinizi seçmek için fonlarımıza bu sayfadan göz atabilirsiniz.

Bilgi Al